Yabancı Sağlık Sigortası

Çalışma amaçlı ülkemize gelen yabancıların güvenceleri genellikle çalıştıkları kurumlarla yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde karşılanmaktadır. Ancak keyfi ve çalışma harici nedenlerle gelen yabancılar için de sağlık sigortası çok önemli ve kritik bir ihtiyaçtır.

Ani kazalar, hastalıklar, muayene, bakım, tedavi ve hastane giderleri gibi durumlarda uyruğuna bakılmaksızın sağlık hizmetleri, herkes için gerekli olabilir. 

Ülkemizde Nisan 2014’de yürürlüğe giren yasa gereğince, yabancı uyruklular Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet izni almak için özel sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. 

Bu bilgiler sana özel teklif hazırlayabilmemiz için gereklidir.
  Anlaşmalı Sigorta Şirketlerimiz
  SIKÇA SORULAN SORULAR
  Nisan 2014’de yürürlüğe giren yasa gereğince, yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet izni almak için özel sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Yani yabancı uyrukluların sağlık sigortasına sahip olması kanunen zorunludur.

  Şehir Sigorta tarafından 20+ sigorta şirketlerimizden birinin güvencesi ile sunulan yabancı uyruklular sağlık sigortasının fiyatlarını ve ödeme koşullarını öğrenmek için hemen formu doldurarak teklif talep edebilirsiniz.

  Şehir Sigorta tarafından çalıştığımız sigorta şirketlerinden uygun olanının güvencesi ile sunulan yabancı uyruklular sağlık sigortasının teminatlarını Şehir Sigorta’nın ilgili ürün sayfasında detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Bu bilgilere ek olarak; kemoterapi, radyoterapi , diyaliz ilaçları, yatarak tedavi esnasında kullanılan ilaçlar yıllık toplam 10.000 TL limit ile sınırlıdır. Yatarak tedavi sırasında gerçekleşen teşhisle uyumsuz masraflar karşılanmaz; teminat kapsamında olup, yatış̧ endikasyonu gerektirmeyen masraflar ayakta tedavi teminatından karşılanır. Oda, yoğun bakım ünitesi teminatları ve toplamda tüm yatarak tedavi teminatları için, masraflar teminat limitleri dahilinde en çok 180 gün için karşılanır.

  Bu üründe yoğun bakım ünitesi teminatı maksimum 90 gün ile sınırlıdır. Yoğun bakımda iken yapılan tetkik ve tedavi masrafları (doktor takip ücretleri, laboratuvar ve ilaç̧ masrafları, yoğun bakıma özgü olmayan ücretler) yatarak tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir. Yoğun bakımda kalınan süre için yapılan refakatçi masrafları teminat kapsamında değildir.

  Yabancı uyruklu sağlık sigortasında anlaşmalı sağlık kuruluşunda doktor ücreti, ilgili kuruluşun Anadolu Sigorta için belirlediği anlaşmalı fiyatları, yapılan işlem için kuruluşun belirlediği doktor ücretinin olmaması durumunda ise kuruluşun cari fiyat sistemini ve/veya Anadolu Sigorta için belirlenen anlaşmalı fiyat sistemini aşmayacak şekilde ödenir. Anlaşmalı sağlık kuruluşunda doktorun kadrolu olmaması durumunda en fazla Türk Tabipler Birliği asgari ücret tarifesi kadar ödenir.

  Hayır. Bu ürünün coğrafi kapsamı Türkiye ile sınırlıdır.
  Yabancı uyruklular için hazırlanan sağlık sigortasında prim tespiti şu şekilde yapılır: Sigorta primi; yaş, cinsiyet, yenileme veya geçiş poliçesi ise önceki dönem hasar/prim oranı ve seçilen plan için belirlenmiş standart tarife primlerinin üzerinden sigortalının hasar/prim oranı, mevcut hastalık riskleri ve poliçe için geçerli ASK listesi kriterleri göz önünde bulundurularak hesaplanır.

  Standart tarife primleri belirlenirken; Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’ndeki değişimler, özel hastane cari fiyatlarındaki, ilaç ve sarf malzeme fiyatlarındaki artışlar, yeni tanı ve tedavi yöntemleri ile değişen maliyetler, genel giderler, komisyon, sigortalı portföyünün yaş, cinsiyet, hastalık ve tedavi risk dağılımındaki değişiklikleri, ödeme süreleri, faiz oranları, enflasyon ve döviz kurları gibi etkenleri dikkate alınır. Standart tarife primleri ve prim hesaplamasını etkileyen kriterler gerekli görülmesi halinde yeniden belirlenebilir ve değiştirilebilir. Poliçe primleri, poliçe başlangıç tarihinde geçerli olan standart tarife primleri ve tarife modeli üzerinden hesaplanır. Siz bu detaylarla uğraşmak yerine teklif talep edin ve Şehir Sigorta’nın rehberliğinde bu süreci en kolay şekilde sonlandırın.
  Yasa gereği Türkiye’de ikamet izni almak için zorunlu kılınmış olan yabancı uyruklular için özel sağlık sigortasını iptal ettirmek mümkündür. Ancak bunun için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir: – İkamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin şirkete ibrazında, – İkamet izninin iptalinde, – 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösteren belge bildiriminde ve ayrıca ülkeden çıkış tarihini gösteren gerekli belgelerin sigorta şirketine gönderilmesi gerekmektedir.
  Tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi olmak için SGK’lı olmak bir ön koşuldur. SGK’lı olmayan kişiler tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi olamaz. Öte yandan sağlık sigortasına SGK’lı olup olmamasına bakılmaksızın 18-65 yaş arasındaki herkes dilediği takdirde sahip olabilir. Her iki üründe poliçede belirtildiği şekilde yatarak ve ayakta tedavi teminatları vermektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası primleri özel sağlık sigortası primlerine kıyasla daha düşük olup bu nedenle SGK’lılara özellikle tavsiye edilmektedir.

  İlgili sigorta poliçesi ile ilgili tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz. 444 0 722