Bu bilgiler sana özel teklif hazırlayabilmemiz için gereklidir.
  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

  En iyi özel hastaneler olmak üzere tüm hastanelerden sağlık ve tedavi hizmeti alabilir, 1 yıl boyunca limitsiz yatarak, 10 kez ücretsiz ayakta tedavi olabilirsiniz. Doğum gibi yüksek giderlerinizi de Tamamlayıcı sağlık sigortası ile karşılayabilirsiniz.

  Sigorta hizmetinin alındığı kuruluşların anlaşmalı olduğu istediğiniz özel hastanede hiç bir fark ödemeden tedavi olabilirsiniz. 

  Tamamlayıcı sağlık sigortasının avantajları ve bu poliçe kapsamında sunulan hizmetler sayesinde sağlık tedavilerinize çok önemli ölçüde destek sağlamış olursunuz. T.C. vatandaşı ve SGK tarafından olan 0-55 yaş arasındaki herkes sahip olabilir.

  Anlaşmalı Sigorta Şirketlerimiz
  SIKÇA SORULAN SORULAR
  Hayır, karşılamaz. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi sadece T.C. sınırları dahilinde geçerlidir.
  Bu özel poliçeye sahip olmak için belli koşullar söz konusudur. Tamamlayıcı sağlık sigortasını T.C. vatandaşı ve SGK tarafından kapsam altında olan 0-55 yaş arasındaki şahıslar alabilirler. Şehir Sigorta’yı 444 0 722 numaralı telefondan arayarak iletebilirsiniz.

  Evet, talep ettiğiniz takdirde sunar. Gebelik ve doğum masraflarınız, yatarak ve ayakta tedavi teminatlarına ek olarak alacağınız doğum teminatı ile poliçe kapsamına dahil edilebilir. Ancak bu teminat, bazı anlaşmalı kurumlarda geçerlidir. Bu teminatı kullanmak için anlaşmalı kurumları öğrenmenizde yarar var. Doğum teminatı eklenmiş tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi için formu doldurun. Şehir Sigorta’yı 444 0 722 numaralı telefondan arayarak iletebilirsiniz.

  Bu sigortaya sahip olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun anlaşmalı olduğu özel sağlık kuruluşlarından herhangi bir fark ödemeden hizmet alabilirsiniz. Tamamlayıcı sağlık sigortası, bu kuruluşlardan aldığınız hizmete karşılık ödemeniz gereken ek ücretleri kapsamına alır. Başka bir deyişle, SGK’lı olarak özel hastanelerde herhangi bir fark ödemeden tedavi oılursunuz. Burada dikkate alınması gereken husus ise, tamamlayıcı sağlık sigortasını kullanmak için poliçenizi aldığınız şirket ile SGK’nın anlaşmalı kurumlarının da kendi aralarında anlaşmalı olmasıdır. Poliçenizi sigorta şirketinizin anlaşmalı olmadığı sağlık kurumlarında kullanamazsınız.
  Kolaylıkla ve çok kısa zaman içinde tamamlayıcı sağlık sigorta poliçesine siz de sahip olabilirsiniz. Online başvuruda bulunarak bu süreci daha da kısaltabilirsiniz. Şehir Sigorta, Türkiye’nin güvenilir ve büyük şirketlerinden ihtiyacınız olan teminatlara sahip en uygun tamamlayıcı sağlık sigortası seçeneklerini size sunar.
  Öncelikle sigortaya başlangıç tarihindeki yaş esas alınır. Sigortalının SGK mensubu çalışan veya eş/çocuk (bağımlı) olması da prim hesaplamasını yaparken dikkate alınır. Fakat bir uzmanın yardımı almak sizi ihtiyacınıza uygun olan tamamlayıcı sağlık sigortası primine ulaştıracaktır.

  Bu sigortasının poliçesi dahilinde şu teminatlardan yararlanabilirsiniz:

  Yatarak Tedavi Teminatı

  Aşağıda ifade edilen teminatlar çerçevesinde sınırsız ve %100 olarak karşılanır.

  – Cerrahi/girişimsel ve medikal tedaviler

  – Küçük cerrahi müdahaleler

  – Kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz

  – Hastane oda, yoğun bakım ve refakat giderleri

  – Yapay uzuv, organ ve doku nakilleri

  Ayakta Tedavi Teminatı (isteğe bağlı)

  İsteğe bağlı olarak, Yatarak tedavi teminatlarına ilaveten aşağıdaki teminatlar poliçeye dahil olur.

  – Doktor muayenesi

  – Röntgen/görüntüleme

  – Laboratuvar/tahlil

  – İleri tanı yöntemleri

  Ayakta tedavi teminatları, poliçenin özel şartlarına göre yılda belirli sayıda vaka ile sınırlı olabilir. Muayene ve aynı muayeneye bağlı tetkik/tahlilleriniz 1 vaka olarak kabul edilir.

  Bu poliçenin geçerlilik süresi başlangıç tarihinden itibaren 1 yıldır. Her bir yıllık poliçe dönemi sonunda poliçenizi yenilemeniz gerekir. Poliçenizi Şehir Sigorta’dan yaptırırsanız Şehir Sigorta sizin için yenileme tarihinizi takip eder ve poliçeniz bitmeden yenisi için teklif hazırlayarak size sunar.

  İlgili sigorta poliçesi ile ilgili tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz. 444 0 722