Zorunlu Hekim Sigortası

Şehir Sigorta, mesleki sorumluluk sigortaları arasında en önemlilerinden biri olarak kabul edilen zorunlu hekim sorumluluk sigortasını Türkiye’nin en büyük ve güvenilir 15+ sigorta şirketinin sunduğu seçeneklerle kişiye özel ve karşılaştırmalı bir teklif halinde değerli hekimlerimize sağlıyor.

Zorunlu hekim sorumluluk sigortası, doktorlarımızı mesleki faaliyetleri kapsamında güvence altına alan bir sigorta üründür. Serbest, kamu veya özel sektörde görev yapan tüm hekimler için mesleki güvence çok önemlidir.

Zorunlu hekim sigortası; kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlar, diş hekimleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için, sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından yaptırılır.

Bu bilgiler sana özel teklif hazırlayabilmemiz için gereklidir.
  Anlaşmalı Sigorta Şirketlerimiz
  SIKÇA SORULAN SORULAR
  Hekim sorumluluk sigortası, 30 Temmuz 2010 tarihi itibarıyla mecburi kılınmış bir sigorta ürünüdür. Tam adı “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’dır. Bu sigorta, doktorlarımızı mesleki faaliyetleri dahilinde güvence altına alan bir üründür. Serbest, kamu veya özel sektörde görev yapan tüm hekimler bu sigortadan faydalanabilir.
  Poliçe yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece poliçe süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere, bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerine karşı belirlenen sigorta limitlerine kadar teminat verilir. Poliçe yapılmadan önceki geriye dönük olarak 10 sene olarak belirlenmiş olsa da bu on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’dan sonra olamaz.
  Zorunlu hekim sorumluluk sigortası primlerini hesaplamak için öncelikle hekimin uzmanlık alanı ve içinde yer aldığı risk grubu göz önünde bulundurulur. Bunlar belirlendikten sonra 6 farklı sigorta şirketinden kişiye özel teklif Şehir Sigorta tarafından çalışılır.
  Bu sorumluluk sigortasını yaptırırken sigorta şirketinize uzmanlık alanınızı, diploma eğitim tescil türünüzü (branşınızı), yıllık ortalama hasta sayınızı ve çalışmakta olduğunuz kurumu bildirmeniz size özel teklif çalışılması gerekli olan bilgilerdir.
  Zorunlu hekim sorumluluk sigortasında doktoru branşı gereği bulunduğu risk gruplarına göre farklı primler miktarları söz konusudur. Primler poliçenin ilk yılını takip eden yenileme yıllarında hasarsızlık oranları göz önünde bulundurularak değişebilir. Fiyatlar hakkında bilgi almak için hemen Şehir Sigorta’dan teklif talep edebilirsiniz. Karşılaştırmalı seçenekler içeren teklifinizi size en kısa süre içinde ulaştırırız.
  Zorunlu hekim sigortasında her bir olay için sunulan maksimum teminat tutarı 400.000 TL’dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı ise azami 1.800.000 TL’dir. Bu poliçe hekimleri poliçe tarihinden önceki on yıllık dönemde veya sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek taleplere karşı, saptanan limitler dahilinde teminat altına alır.
  Zorunlu hekim sorumluluk sigorta priminizin hesaplanması için bir uzman yardımına ihtiyaç duyarsınız. Şehir Sigorta, size ihtiyacınız olan bir yardımı ücretsiz olarak sağlar. Sizinle beraber risk grubunuz belirler ve prime etki eden diğer faktörleri de hesaplamaya katarak size ve taşıdığınız risklere en uygun hesaplamayı karşılaştırmalı olarak sunar. Size bu teklifler arasından seçim yapmak kalır.
  Hayır. Bu poliçe yurtdışında geçerli değildir. Zorunlu hekim sorumluluk sigortası, sigortalı hekimin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde gerçekleştirdiği mesleki faaliyetler için geçerliliğini korur.

  İlgili sigorta poliçesi ile ilgili tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz. 444 0 722