Seyahat Sigortası

Yurtdışına yapılan bir seyahat öncesinde titizlikle yapılması gereken hazırlıklardan biri, şüphesiz sağlık adına önlemlerimizi en iyi şekilde alarak beklenmedik durumlara karşı tedbir almaktır. Seyahat sağlık sigortası, dar ve geniş kapsamlı teminatlar ile bu amaçla sunulan çok önemli bir üründür.

Şehir Sigorta, yurt dışı seyahatlerinizde ihtiyaç duyduğunuz güvenceyi seyahat sağlık sigortası ile sizlere sunuyor. Seyahat sağlık sigortası, Schengen (Şengen) anlaşmasına dahil olan ülkelere girişte gerekli vize için zorunlu tutulan seyahat sigortasını tam anlamıyla karşılayan teminatları içeriyor. 

Seyahatinizde yaşanabilecek istenmeyen durumlar karşısında önlem almanızı sağlayacak seyahat sağlık sigortası, Şehir Sigorta tarafından sizin için planlanıyor.

Bu bilgiler sana özel teklif hazırlayabilmemiz için gereklidir.
  Anlaşmalı Sigorta Şirketlerimiz
  SIKÇA SORULAN SORULAR
  Seyahat sağlık sigortası; yurtdışına yapılan bir seyahat öncesinde yapılması gereken en önemli hazırlık, alınması gereken en temel tedbirdir. Seyahatinizde yaşanabilecek istenmeyen durumlar karşısında önlem almanızı sağlayacak seyahat sağlık sigortası, Şehir Sigorta tarafından sizin için oluşturulur.
  Seyahat sağlık sigortası; ulaşım yollarından birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri sırasında yaşayabilecekleri sağlıkla ilgili risklere ve bunlara bağlı meydana gelebilecek tüm ihtiyaçlara karşı teminat veren bir sigorta ürünüdür.
  Güvenli bir seyahat programının olmazsa olmazı olan seyahat sağlık sigortası için size özel primi, seyahat sürenizi ve talep ettiğiniz teminatları göz önünde bulundurarak Şehir Sigorta sizin için hazırlar. Seyahat sağlık sigortasında primler seyahat edilecek yere ve seyahat edecek kişinin özelliklerine göre yapılandırılır. Seyahat sigortası planı senelik olaraak alınmadıkça oldukça düşük prpimli olan bu sigorta ürününe ait prim ödemesi bir defada yapılır.
  Sigortanın süresi, yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırları dışında çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an itibariyle başlar ve ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla belirlendiği an itibariyle de sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için ise sigorta süresi, sınırlarımıza girildiğinin pasaportla tespitinin yapıldığı an başlar. Ülke sınırları dışına çıkıldığının yine pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigorta süresinin başlama ve bitişi sigorta poliçesinde açıklanır. Eğer sık seyahat biri iseniz senelik seyahat sigortası yaptırırak her seyahatinizde sigorta yaptırmak zorunda kalmazsınız. Senelik seyahat sigortanızı Schengen vizesi alırken de ibraz edebilirsiniz. Seyahat tarihlerinizi kapsadığı sürece bu sigorta vizeniz için geçerli kabul edilecektir.
  Şehir Sigorta’ya online başvuruda bulunabilir ve hemen teklif alabilirsiniz. 444 0 722 numaralı telefonu 7/24 arayarak bize sorularınızı yöneltebilir, teklif talebinde bulunabilirsiniz. Seyahat sağlık sigortası primlerinizi seyahatiniz doğrultusunda belirler, en doğru değerle seyahat sigortası teklifinizi hazırlarız.
  Evet, iptal ettirmek mümkündür. Seyahat sağlık sigortası satın almışsanız, seyahate çıkamamanız halinde poliçe başlangıç̧ tarihinden en geç 24 saat önce haber vererek poliçeyi sigorta şirketine iade etmek kaydıyla iptal işlemi yaptırabilir ve ödediğiniz sigorta primini geri alabilirsiniz. Seyahatiniz sonrasında poliçenizi hasar gerçekleşmemiş olsa dahi iptal ettiremezsiniz.

  Yurt dışında acil bir durumla karşılaştığınızda, poliçenizi satın aldığınız sigorta şirketinin bu ürüne özel olarak tahsis ettiği telefon numaralarını arayabilirsiniz. Detaylar poliçenizde belirtilmiştir.

  Şehir Sigorta aracılığıyla satın almış olduğunuz seyahat sigortası ve diğer tüm sigorta poliçelerinin hasarları için, 7/24 hizmette olan 444 0 722 numaralı hasar hattımızı arayabilirsiniz.

  Seyahat sağlık sigortası için Şehir Sigorta’dan hemen teklif talep edebilirsiniz. Satın alacağınız seyahat sağlık sigortasının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinizde tam 15 ayrı riske karşı yapılandırılan teminat kapsamı işe şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi
  • Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli
  • Taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil
  • Vefat eden sigortalının nakli
  • Yaralanma veya hastalık nedeniyle yurt dışında konaklama süresinin uzatılması
  • Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati
  • Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması
  • Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati
  • Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati
  • Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması
  • Tarifeli bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması
  • Gecikmeli Bagaj
  • Kanuni İşlemlerle ilgili kefalet (borç olarak)
  • İlaç Gönderilmesi Organizasyonu

  Bu teminatlar ayrıca Schengen vizesi almanız için zorunlu olan seyahat sigortasının içermesi gereken teminatların tümüdür. Teminat limitleri de Schengen vizesi için talep edilen limitler uyarınca hazırlanacaktır.

  Sigortanın Kapsamı

  Madde1-Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatlerı esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür. Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı’ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.

  Sigortanın Süresi

  Madde 2-Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde belirtilir.

  Asistan Kişi/Şirket

  Madde 3- Seyahat Sağlık Sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta şirketleri verir. Seyahat sağlık sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi sigortacı tarafından gerektiğinde hizmet satın alma sözleşmeleri aracılığı ile asistan kişi/şirketlere devredilebilir.

  Poliçe İptali

  Madde 4- Seyahat sağlık sigortası satın alan kişi, seyahate gidemediği durumda poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta şirketine iade etmek kaydıyla poliçesini iptal ettirerek, ödediği sigorta primini geri alır

  Sunulacak Asgari Teminatlar

  Madde 5-Sigortalının sigorta şirketinden almış olduğu poliçeler asgari olarak aşağıdaki teminatları içermek zorunda olup, sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler.

  Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı

  Sigortalı’nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını poliçe limitleri dahilinde öder.

  Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli

  Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla, en yakın sağlık kurum ve/veya kuruluşuna ulaşımını sağlar. Bulunulan sağlık kurum ve/veya kuruluşunda hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa Şirket sigortalının tıbbi durumuna uygun başka bir sağlık kurum ve/veya kuruluşuna naklini sağlamakla yükümlüdür.

  Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli

  Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve ikametgah adresine dönüş için Sigortalı’nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına sigortalıyı tedavi eden doktor tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı’yı poliçe koşulları çerçevesinde sigortalıyı tedavi eden doktorun belirlediği ve sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla ikametgah adresine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.

  Vefat eden sigortalının nakli

  Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve oluşan masrafları öder.

  Verilecek Ek Teminatlar

  Madde 6-Sigorta şirketleri özel şartlarında asgari teminatlar dışında ek teminatlar da verebilir.

  Prim Ödeme Şekli ve Ödenmemesinin Sonuçları

  Madde 7- Sigorta priminin tamamının akit yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim ödenmediği taktirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz.

  Genel Koşullar

  Madde 8- Herhangi bir talep halinde sigortacının tazminatı ödeme sorumluluğu ile sigortalının tazminat talep hakkı poliçenin koşullarına uymalarına bağlıdır.

   

  Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı;

  a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alır.

  b) Durumu Şirket ve/veya Asistan Kişi/Şirkete en kısa zamanda bildirir. Şirketin onayını alabilmek amacıyla, Şirkete ulaşılamaması durumunda, sigortalı kendisine en yakın acil sağlık kurum ve/veya kuruluşuna gidebilir. Bu durumda, sigortalı aldığı hizmetler ve durumu ile ilgili bilgileri şirkete iletir. Sigortalı olayı gösteren orjinal belge ve makbuzları Şirkete ibraz etmekle yükümlüdür.

  c) Şirket’e hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu, reçeteler, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar v.b.) temin eder.

  Genel İstisnalar

  Madde 9- Dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalar bu sigorta kapsamı dışındadır.

  a)Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalının hileli hareketleri,

  b) Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına ve meteor düşmesi gibi doğal afetler sonucu ortaya çıkan zararlar,

  c) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,

  d) 3713 sayılıTerörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,

  e) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,

  f) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,

  g) Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,

  h) Sigortalı’nın kasıtlı hareketleri,

  i) Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,

  j) Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, poliçe başlangıç tarihinden önce var olduğu, yetkili bir doktor tarafından tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,

  k) Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),

  l) İntihar veya intihar teşebbüsü,

  m) Akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar,

  n) Aşağıdaki sporların yapılması: hangi türden olursa olsun her türlü yarış, ralli veya benzeri denemeler, olta balıkçılığı dışında av faaliyetleri, tüplü ve serbest derin dalışlar, umumi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları, paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti,

  o) Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılma,

  p) Bununla ilgili bir teminat verilmesi konusunda açıkça mutabakata varılmadığı sürece kayak,

  r) Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı,

  s) Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı taktirde suda boğulmalar, Ancak, bu maddenin b, j, m, n, o, p ve s fıkralarında sayılan durumların özel şartlar ile teminat altına alınması mümkündür.

  Birden Çok Sigorta

  Madde 10- Sigortalı başka sigorta şirketleriyle aynı rizikolara karşı aynı süreye rastlayan başka sigorta sözleşmesi yapacak olursa bunu sigortacılara derhal bildirmekle yükümlüdür Birden fazla sigorta şirketi sözkonusu olduğunda tedavi masrafları sigorta şirketlerince poliçe tanzim önceliğine göre ödenir.

  Tebliğ ve İhbarlari

  Madde 11- Sigortalı bildirimlerini sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapar. Sigortacı da bildirimlerini sigortalının poliçede gösterilen adresine veya bu adres değişmişse son bildirilen adresine aynı surette yapar. Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

  Sırların Saklı Tutulması

  Madde 12- Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler, bu sözleşmenin yapılmasından dolayı sigortalıya ait olarak öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.

  Yetkili Mahkeme

  Madde 13- Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yerde sigortacı tarafından açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

  Zaman Aşımı

  Madde 14- Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

  Özel Şartlar:

  Madde 15- Sigorta şirketleri bu genel şartlara sigortalı aleyhine olmamak ve teminat kapsamını daraltmamak kaydıyla özel şartlar uygulayabilir. Yürürlük Madde 16-Bu Genel Şartlar 01.03.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

  İlgili sigorta poliçesi ile ilgili tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz. 444 0 722