DASK / Zorunlu Deprem Sigortası

Çoğunluğu deprem bölgesinde yer alan ülkemizde deprem sigortası, olası bir deprem sonrasında meydana gelebilecek büyük maddi kayıplara karşı alınacak yegane önlemlerden biridir.

1999’daki büyük Marmara Depremi’nden sonra depremin neden olduğu maddi hasarları karşılamak için deprem sigortası yaptırmak mecburi hale getirilmiştir.

Henüz DASK poliçesi sahibi değilseniz hemen zorunlu deprem sigortası yaptırmak için harekete geçmelisiniz. Özellikle bir deprem ülkesinde yaşayanlar için deprem sigortası bir zorunluluk olduğu kadar, aynı zaman bir sorumluluktur.

444 0 722 numaralı telefondan 7/24 bize ulaşarak Şehir Sigorta’nın sunduğu teklifler arasından seçiminizi yapabilirsiniz.

Bu bilgiler sana özel teklif hazırlayabilmemiz için gereklidir.  Anlaşmalı Sigorta Şirketlerimiz
  SIKÇA SORULAN SORULAR

  Zorunlu Deprem Sigortası her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat sunar. Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak deprem sigortası yaptırabilir.

  Zorunlu Deprem Sigortasında tespit edilen sigorta bedeline konutun arsa bedeli dahil midir?
  Sigorta bedeline, konutun arsa bedeli dahil değildir. Herhangi bir depremde konut tamamen yıkılsa dahi, “arsa” üzerinde sigortalının arsa payı baki kalacağından arsa değeri dikkate alınmaz. Sigorta tazminatının hesabında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınır.

  Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi düzenlemek için gerekli bilgiler nelerdir?
  Sigortalının adı, adresi, telefonu, cep telefonu, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için), sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, inşa yılı, yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, meskenin brüt yüzölçümü (m2), kullanım şekli bilgileri gereklidir. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar sigortalının sorumluluğundadır.

  DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

  Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

  Zaman zaman kamu spotlarıyla bu durumun yol açtığı sıkıntılar anlatılıyor. Uzun süre başka insanların yanında yaşamak zorunluluğu, çocukların eğitiminde meydana gelen aksamalar gibi uzatabileceğimiz bir liste mevcut. Tüm bu mağduriyetleri ortadan kaldırmak ve en azından felaketin yaralarının bir kısmını maddi olarak sarabilmek için zorunlu deprem sigortası var.

  2000 yılında Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kuruldu. DASK sayesinde deprem sigotası zorunlu hale getirildi. Bu sayede olası bir depreme karşı binalar teminat altına alınmış olundu. 587 sayılı kanunla da koruma altına alındı.

  Bütün bina sahipleri her yıl zorunlu deprem sigortasını yaptırmak zorunda. Çünkü poliçeler sadece 1 yıllık yapılıyor. Her yıl yenilenmesi gerekiyor.

  DASK, yani zorunlu deprem sigortası poliçesi kapsamında depremin ve deprem neticesinde meydana gelen yangın, patlama, tsunami ve yer kaymasının yol açacağı maddi tahribat, saptanmış limitler esas alınarak karşılanır. Bunlara maruz kalan binalar tamamen veya kısmi hasar alsa da sigorta kapsamında kabul edilir. DASK, zorunlu bir poliçe olarak sizi, sevdiklerinizi ve yaşam alanlarınızı güvence altına alır. Sunduğu teminatlar da tamamen buna göre yapılandırılmıştır. Doğal afet dışında konutunuzda meydana gelebilecek hasarlar ve doğal afet sonucu eşyalarınızda meydana gelecek hasarlar bu ürün-nün teminatları dışındadır, bunun için konut ve/ve ya eşya sigortası yapmanızı öneriyoruz.

  Bu sigorta, belediye sınırları dahilindeki meskenler için hazırlanmıştır. 6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, şu özelliklere sahip binalar DASK güvencesi altındadır: 

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki özerk bölümler,
  • Bu binaların içinde bulunan işletme, ofis ve benzeri amaçlarla var olan bağımsız bölümler,
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
  • Zorunlu Deprem Sigortası, yukarıda yer alan şartlara uyan; 
  • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
  • Tapusunda hâlihazırda cins düzeltmesi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak tanımlanan binalar,
  • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri,

  için de geçerlidir.

  Zorunlu deprem sigortası olan DASK poliçesi sahibi olmak için adres kodunuzu öğrenmeniz mecburidir. DASK’ta adres kodu uygulaması 2013 yılında başlamıştır. Hem DASK poliçesi işlemlerinizi yaptırmak hem de deprem sonrası sigorta şirketinizin size zamanında ulaşmasını sağlamak için DASK adres kodunuzu adreskodu.dask.gov.tr linkini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

  DASK poliçesinde prim tutarını saptayan 3 temel etken söz konusudur. Bunlar:

  • Binanın yer aldığı alanın deprem risk bölgesi olup olmadığı,
  • Binanın yapı tarzı,
  • Meskenin brüt bazda yüzölçümüdür.

   

  Evinizin DASK sigorta primini hesaplamak için teklif formunu doldurabilirsiniz.

  İkamet ettiğiniz ve çalıştığınız binaların güvenliğini teminat altına alan DASK, yani zorunlu deprem sigortası almak için şu belgelerin ve bilgilerin ibrazı gerekmektedir:

  • Sigorta yaptıracak kişinin iletişim bilgisi
  • Sigorta yaptıracak kişinin kimlik bilgisi
  • Sigortalanacak binanın adresi
  • Sigortalanacak binadaki toplam kat sayısı
  • Sigortalanacak binanın hasar durumu
  • Sigortalanacak binanın ne tür bir yapı olduğu bilgisi ve yapım yılı
  • Tapu bilgisi
  • Binanın ne amaçla kullanıldığı bilgisi
  • Meskenin yüzölçümü (metrekare ve brüt olmalıdır)

  Yanlış ve/veya eksik beyandan doğabilecek maddi kayıplar DASK poliçesi sahibinin sorumluluğundadır.

  Hayır. DASK poliçeniz kapsamında eşyalarınız yer almaz. Bunun için bir eşya sigortası yaptırmalısınız. Zorunlu deprem sigortası, yalnızca binaları kapsayan bir poliçedir. Binaların da temellerinden duvarlarına, çatılarından koridorlarına ve bacalarına kadar her alanını teminat altına alır. Eşya sigortası da yaptırırsanız binanızın içindekileri koruma altına almış olursunuz.

  İlgili sigorta poliçesi ile ilgili tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz. 444 0 722