Kasko Sigortası

En uygun ve ihtiyaca yönelik kasko sigortasına sahip olmak sigortaya ihtiyaç duyduğunuz anda kritik önem taşır.

İstatistiklere göre Türkiye’de ortalama 28 saniyede bir maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmektedir. Böyle bir istatistik karşısında kasko sigortası yaptırmak bir lüksten çok bir gerekliliktir. Çünkü kasko, aracınızı meydana gelebilecek tüm çarpma, çarpılma, yanma, çalınma vb. risklerine karşı teminat altına alır.

Şehir Sigorta olarak, aracınızın doğru değerini belirler, istediğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz tüm ek teminatları sizinle birlikte değerlendirir, size özel ücretsiz kasko teklifini hazırlarız.

Bu bilgiler sana özel teklif hazırlayabilmemiz için gereklidir.
  Anlaşmalı Sigorta Şirketlerimiz
  SIKÇA SORULAN SORULAR

  Taşıt sigortalarından birisi olan kasko, kişilerin kendi araçlarını güvence altına alabilmeleri için yaptırdıkları ve taşıtlarının çeşitli sebeplerle zarar görmesi ya da çalınması sonucunda meydana gelen maddi zararın karşılanmasını sağlayan sigorta çeşididir. Kasko, isteğe bağlı bir sigorta çeşidi olmasının yanında bu sigortanın teminat kapsamı taşıt sahibinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilmektedir.

  Zaman zaman trafik sigortası ile karıştırılan kasko, çoğu özelliği ile bu sigortadan farklılık göstermektedir. Öncelikle, trafik sigortası trafiğe çıkan taşıtların tümü için zorunlu iken, kasko ise tamamen isteğe bağlıdır. Trafik sigortası kaza sonucunda karşı tarafın hasarını karşılarken, kasko kişinin kendi aracında meydana gelen hasarı karşılar. Trafik sigortasının teminat kapsamı standart iken, kaskonun teminat kapsamı hem daha geniş hem de daha esnektir.

  Hangi Teminatlar Kasko Kapsamı İçerisinde Yer Alır?
  Kasko teminatları şirketten şirkete değişiklik göstermekle birlikte bu kapsamda sunulan ana teminatlar tüm şirketlerde aynıdır. Ana teminatlar çarpma-çarpılma, aracın yanması ve aracın çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi şeklide temel olarak 3 grupta yer almaktadır. Bu teminatlardan bir veya birkaçı için kasko poliçesi düzenlenebilir. Bu teminatlardan bir kısmı için düzenlenmiş olan poliçe “dar kasko” ya da “kısmi kasko”, tamamı için düzenlenmiş olan poliçe ise “kasko” adını alır.

  Ana teminatların dışında Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarında kasko sigorta poliçesinde yer alabilecek ek şartlara da yer verilmiştir. Bu şartlar sigorta yaptıracak kişinin ihtiyaç ve isteklerine göre kasko poliçesinde yer alabilir. Ana teminatların yanında ek şartların bir kısmının poliçede yer aldığı kasko “genişletilmiş kasko” olarak adlandırılırken, ana teminatlarla birlikte tüm ek şartları içeren kasko çeşidi ise “ tam kasko” ya da halk arasında daha çok bilinen adıyla “full kasko” olarak adlandırılmaktadır.

  Ek Teminatlar Nelerdir?
  Ana teminatlar dışında şu riskler de ek olarak kasko sigortası poliçesine dâhil edilebilir. Türkiye sınırları dışında meydana gelen kazalar. Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve terör eylemleri ve bu eylemlerin önlenmesi için yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen hasarlar. Deprem, heyelan, yıldırım düşmesi, dolu, fırtına gibi doğa olaylarının yanında sel ve su baskını sonucunda meydana gelen hasarlar. Sigara benzeri maddelerden kaynaklanan yangın harici hasarlar. Yetkili olmayan kişiler aracı çekerken ortaya çıkan hasarlar. Bu teminatların dışında araç kullanım kaybı teminatı, enflasyon teminatı, eskime payı düşmeme teminatı ve kazalarda karşı tarafın zararlarının karşılanmasında trafik sigortasının yetersiz kaldığı durumlarda kalan zararın ödenmesini sağlayan ihtiyari mali mesuliyet gibi teminatlar da ek sözleşme ile kaskoya dahil edilebilir.

  Türkiye sınırları dışında meydana gelen kazalar. Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve terör eylemleri ve bu eylemlerin önlenmesi için yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen hasarlar. Deprem, heyelan, yıldırım düşmesi, dolu, fırtına gibi doğa olaylarının yanında sel ve su baskını sonucunda meydana gelen hasarlar. Sigara benzeri maddelerden kaynaklanan yangın harici hasarlar. Yetkili olmayan kişiler aracı çekerken ortaya çıkan hasarlar. Bu teminatların dışında araç kullanım kaybı teminatı, enflasyon teminatı, eskime payı düşmeme teminatı ve kazalarda karşı tarafın zararlarının karşılanmasında trafik sigortasının yetersiz kaldığı durumlarda kalan zararın ödenmesini sağlayan ihtiyari mali mesuliyet gibi teminatlar da ek sözleşme ile kaskoya dahil edilebilir.

  Kasko sigortası yaptırdığınız takdirde aracınızda yaşanacak bir hasarın maliyetini kaskonuzu yaptırdığınız sigorta şirketine teslim etmiş olursunuz.

  Şehir Sigorta aracılığıyla satın almış olduğunuz kasko ve diğer tüm sigorta poliçelerinin hasarları için, 7/24 hizmette olan 444 0 722 no’lu hasar hattımızı arayabilirsiniz.

  Sahip olduğunuz kasko sigortası kapsamındaki olası bir hasar durumunda, dosya inceleme ve onay işlemlerinizin mümkün olan en hızlı şekilde tamamlanması için aşağıdaki belgelerin mümkün olduğunca kısa bir süre içinde dosyanıza atanmış ekspere veya ilgili sigorta şirketine iletilmesi gerekmektedir.

  TSB Kasko Genel Şartları hakkında detaylı bilgi için mevzuatı okuyabilirsin.

  İhbar anında sizden istenecek bilgiler:

  • Poliçe numarası
  • Hasar
  • Tahmini hasar miktarı
  • Sigortalı telefon veya irtibat kurulacak kişi telefonu
  • Oto hasarlarında servis adresi ve telefonu

  Kasko poliçesi sahibi olarak hasar dosyanızı şahsen takip etmek isterseniz hasar ihbar yaptığınız sırada size verilen hasar dosya numarasını saklamanızı tavsiye ederiz. Kaskonuzla ilgili yapacağınız tüm sorgu ve görüşmelerde bu numara sizin için gerekli olacak yegane bilgilerden biridir.

  Çarpma – Çarpılma Hasarları 

  • Trafik kazası tespit tutanağı, zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı
  • Alkol raporu
  • Ruhsat fotokopisi
  • Ehliyet fotokopisi
  • D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
  • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları
  • Vergi kimlik numarası

  Kasko güvencesi altındaki aracınızın tamirinin anlaşmalı servis ve tamirhanelerde yapılmasını tercih ettiğiniz takdirde sigorta şirketi denetimi altındaki bu servislere hiçbir ödeme yapmadan zararınızı giderebilirsiniz. 

  Araç Çalınması Hasarları 

  Kasko poliçesi sahibi olarak aracınızın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda,

  • Karakol müracaat tutanağı (tasdikli örneği)
  • Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
  • Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
  • Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı
  • Maliyeden borcu yoktur yazısı (tasdikli örneği)
  • Maliyeden silindi belgesi (tasdikli örneği)
  • Kasko poliçesi ve makbuz asılları 
  • Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
  • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
  • Vergi kimlik numarası
  • Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)

  Radyo – Teyp Çalınması Hasarları 

  Radyo teyp çalınması halinde, kasko poliçenizdeki radyo-teyp için verilmiş sigorta teminatı sona ereceği için yeniden radyo-teyp monte etmeniz halinde poliçenize ek teminat eklenmesi için bizimle irtibat kurunuz.

  • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı
  • Ruhsat fotokopisi
  • D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
  • Vergi kimlik numarası
  • Ölüm veya yaralanma hasarları
  • Poliçede plaka belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsatname örneği
  • Trafik kazası tespit tutanağı (Tasdikli örnek)
  • Tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası (Ölümlerde vergi numarası varislerin vergi numarasıdır)

  Ölümlerde

  • Ölü muayene tespit tutanağı
  • Veraset ilamı (Tasdikli örnek)
  • Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği
  • Ölenin gelir durumunu gösterir belge

  Yaralanmalarda

  • Tedavi gideri ile ilgili fatura ve makbuz asılları
  • İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura, ilaç fiyat kupürleri 

  Maluliyet İçin

  • Maluliyeti gösterir heyet raporu
  • Malulün maluliyetten önceki ve sonraki kazanç durumunu gösterir belge
  • Kasko sahibi sigortalı tazminatı mahkeme kararı ile ödemiş ise mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı, sigortalı aracı kullanan kişinin ehliyetname örneği, ruhsatname örneği, icra emri, ödeme belgesi ve poliçesi

  Cam kırılması sigortası hasarları

  • Zabıt veya beyan
  • Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
  • Hasarla ilgili fotoğraflar (eksper gelmiyor ise)
  • Vergi kimlik numarası

  Araç çalınması söz konusu ise ve bulunmasına dair ilgili makamlarca yürütülen çalışmalar 30 gün içinde sonuç vermezse, ilgili makamdan sonuç alınamadığına ilişkin bir yazı alınır. Bu yazı sigorta şirketine iletilir ve tazminat ödemesi poliçe sahibine yapılır. Eğer ödeme yapıldıktan sonra araç bulunursa, sigortalı yazı ile sigortacı şirkete bildirmek zorundadır. Poliçe sahibi tazminatı iade ederek aracını geri alabilir ya da aracın mülkiyetini sigortacı şirkete devreder.

  Aracın standart lastikleri ile jantları otomatik olarak teminat kapsamındadır. Ancak sonradan alınan özel lastikler ve çelik jantlar standart olmadıkları için, ederleri sigorta sahibinin beyanıyla sigorta sahibi ve sigorta şirketi tarafından belirlenerek poliçede yer almalıdır. Ek prim ödemek şartıyla orijinal olmayan kolon, equalizer, faks, klima, radyo-teyp alarm, telsiz, telefon, otomatik anten, takometre gibi cihazlar da kasko poliçesi kapsamına alınabilirler. Ancak bunların marka ve bedellerinin de poliçede ibraz edilmesi gerekir. Eğer orijinal olarak araçta varlarsa da orijinal oldukları mutlaka ifade edilmelidir.

  Kasko poliçe sahibinin vefatı halinde kasko poliçesi kapsamındaki bütün menfaatler ile haklar mirasçılara ve yasal varislere devredilir. Devir işlemleri için ise veraset ilanının ibrazı esastır.

  Bu durumda kasko sigorta sözleşmesi, kendiliğinden feshedilmiş sayılır ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe dek geçen sürenin primi günlere göre hesaplanarak ödenmiş fazlası varsa sigortalıya iade edilir. Sözleşmede hak sahibinin değişmesi durumuna karşın poliçenin yeni sahibiyle devamı da hükme bağlanabilir.

  Kasko sigortası, aracınızı meydana gelebilecek tüm çarpma, çarpılma, yanma, çalınma vb. risklerine karşı tam güvence altına almak için yapılır. Böylece bir kaza durumunda meydana gelen hasar için endişelenmenize gerek kalmaz, çünkü hasara ait tüm masraflar poliçenizin teminatları kapsamında karşılanır.

  Kasko sigortasının genel şartlarda tanımlanmış 4 çeşidi vardır:

  Dar Kasko: Kasko sigortası genel şartları dahilindeki teminat gruplarından bir bölümü için teminatın verildiği bir üründür.

  Kasko: Kasko sigortası genel şartları dahilindeki teminat gruplarından tamamı için teminatın verildiği bir üründür.

  Genişletilmiş Kasko: Sigortanın genel şartları kapsamındaki teminat gruplarının tümü ile söz konusu şartlarda ek sözleşme ile teminata eklenecek risklerden bir bölümü için teminatın sunulduğu bir üründür.

  Tam Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.

  Buna ek olarak sigorta şirketleri araç sahiplerinin farklı ihtiyaçlarına alternatifler sunmak amacıyla kasko teminatlarına ekledikleri diğer teminatlarla oluşturdukları paket ürünlerle çeşitliliği artırmışlardır.

  İlgili sigorta poliçesi ile ilgili tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz. 444 0 722