Trafik Sigortası

Trafik sigortası, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na tabi olan ve trafiğe çıkan her aracın sahip olması zorunlu sigorta ürünüdür. 

Trafik sigortası herhangi bir kazada diğer araç veya üçüncü şahıslara karşı verebileceğiniz maddi hasar ve kayıplara karşı sizi ve aracınızı güvence altına alır.

Bu bilgiler sana özel teklif hazırlayabilmemiz için gereklidir.
  Anlaşmalı Sigorta Şirketlerimiz
  SIKÇA SORULAN SORULAR

  Trafik sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre trafiğe çıkan her aracın yaptırması zorunlu olan ve araçların üçüncü şahıslarda yol açtığı hasarı karşılayan bir sigorta türüdür. Bu sigortaya sahip olmayan araçlar trafiğe çıkmamalıdır, zabıta kontrollerinde aracınızın trafik sigortası bulunmadığı saptanırsa, aracınız trafikten men ediler ve para cezasına çarptırılırsınız.

  Zorunlu bir sigorta olan trafik sigortası, yılda 1 kez yenilenmelidir. Ancak trafik sigortanızın iptalini gerektiren bir durum söz konusu ise öncelikle bu durumun Trafik Sigortası Genel Şartları’nda yer alıp almadığına bakmalısınız. Ardından sigorta şirketinizle bağlantıya geçerek talebinizi iletebilirsiniz.

  2011 yılının Şubat ayında yürürlüğe giren Torba Yasası / Kanunu göre trafik kazalarında kazazedelerin tüm tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından üstlenilmiştir. Sigorta şirketlerinin bu düzenleme ile tedavi masrafları konusunda bir sorumluluğu kalmamıştır. Son olarak şunu belirtmekte fayda var: Trafik kazası durumunda yaralananların kazadaki kusur oranı, şahısların genel sağlık sigortası olup olmadığına bakılmadan, tıbbi malzeme ve ilaç masrafları dahil olmak tüm tedavi masrafları da SGK tarafından karşılanacaktır.

  Şehir Sigortaaracılığıyla satın almış olduğunuz trafik sigortası ve diğer tüm sigorta poliçelerinin hasarları için, 7/24 hizmette olan 444 0 722 no’lu hasar hattımızı arayabilirsiniz.

  Trafik sigortasında tazminat, gerekli tüm hasar belgelerinin tamamlanması ve sigorta şirketinin merkezine veya kuruluşlarından birine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 8 iş günü içerisinde ödenir.

  Trafik sigortası poliçesi sahibi olarak hasar halinde, dosya inceleme ve onay sürecinin mümkün olan en hızlı şekilde tamamlanabilmesi için hasarın cinsine göre aşağıdaki belgelerin en kısa zamanda dosyanıza atanmış ekspere veya ilgili sigorta şirketine iletilmesi gerekmektedir.

  Maddi hasarlar

  • Trafik kazası tespit tutanağının onaylı kopyası (yetkili makamlarca düzenlenmişse),
  • Kazaya karışan araç sürücüleri tarafından ıslak imzalı olan maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı (anlaşma tutanağı),
  • Sigortalı ve mağdur araç sürücülerine ait alkol raporunun onaylı kopyası (yetkili makamlarca düzenlenmişse),
  • Mağdur aracın trafik tescil belgesinin (ruhsat) fotokopisi,
  • Mağdur aracı kullanan kişinin sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
  • Mağdurun T.C. kimlik numarası, şirket ise vergi levhası,
  • Trafik sigortası poliçe fotokopisi,
  • Hasarlı aracın fotoğrafları,
  • Sigortalı araç sürücüsünün sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
  • Sigortalı araç trafik tescil belgesi (ruhsat) fotokopisi,
  • Başka bir sigorta şirketinden tazminat alınıp almadığına dair yazı,
  • Banka hesap bilgileri

  Bedensel hasarlar

  Yaralanma

  Trafik sigortası teminatları dahilinde sigortalının tedavi masrafları, 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren Torba Yasa kapsamında SGK tarafından karşılanmaktadır.

  Maluliyet

  • Trafik kazası tespit tutanağının onaylı kopyası (yetkili makamlarca düzenlenmişse),
  • Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (ruhsat) ve sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
  • Maluliyet yüzdesini gösteren maluliyet raporu (tam teşekküllü hastaneden alınması kaydıyla),
  • Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alınıp alınmadığına dair yazı,
  • Destekten yoksun kalma tazminatının aktüeryal olarak hesaplanabilmesi için, malul kalan kişinin kazanç durumunu gösteren belge

  Ölüm

  • Trafik kazası tespit tutanağının onaylı kopyası,
  • Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (ruhsat) ve sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
  • Aile nüfus kayıt örneği,
  • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
  • Veraset ilamı,
  • Defin ruhsatı,
  • Destekten yoksun kalma tazminatının aktüeryal olarak hesaplanabilmesi için, ölen kişinin kazanç durumunu gösteren belge,
  • Kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ödeme alınıp alınmadığına dair yazı

  Çünkü her bir sigorta şirketi kendi trafik sigortası tarifesini hazırlayarak satışa sunabilir. Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliği kapsamında trafik sigortası primleri, sigortayı sunan şirketlerce serbest olarak belirlenebilir. Denk riske sahip araçlar ve/veya işletenler için düzenlenen trafik sigortası sözleşmelerinin aynı prim üstünden hazırlanması hukuki bir gerekliliktir.

  Trafik sigortasının teminatları; Kişi Başına Vefat ve Tedavi, Kaza Başına Vefat ve Araç ve Kaza Başına Vefat ve Tedavi olmak üzere üç temel başlık altındandır. Araç tipi, model ve araçla ilgili mesleki faaliyet durumu teminat limitlerinde değişiklik yaratabilir. Sahip olduğunuz poliçenin şartlarını dikkatli bir şekilde okumanız önemlidir.

  Aracınızı güvence altına alacak trafik sigortasının hesaplaması için bir uzman yardımı gereklidir. İşinin uzmanı Şehir Sigorta, aracınızın modeline, yaşına ve markasına göre bir çalışma yapar ve size sunacağı karşılaştırmalı teklif ile bu hesaplamaya da sahip olursunuz.

  Aracınızın yol açtığı maddi hasarlarının yanı sıra yaşanan bedensel hasarları da teminatları dahilinde trafik sigortası karşılar. Trafik sigortası teminatları dahilinde sigortalının tedavi masrafları, 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren Torba Yasa kapsamında artık SGK tarafından karşılanmaktadır. Trafik sigortası poliçe sahibi olarak tüm teminatlar, poliçenizde size bildirilir. Hasar durumunda gerekli belgeler size ihbar için aradığınızda ayrıntılı olarak bildirilecektir.

  İlgili sigorta poliçesi ile ilgili tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz. 444 0 722