Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza, beklenmedik kazalara karşı kendinizi maddi güvence altına alabileceğiniz bir sigortadır. Kaza neticesinde meydana gelen vefat durumunda ailenize, yaralanma ve sakatlık durumlarında ise sizlere tek bir poliçe ile maddi destek sağlamaktadır.

Ani ve harici kazalara karşı teminat sunan bir sigorta türü olan Ferdi Kaza, deprem, terör eylemleri ve sabotaj sonucu oluşan hasarları da isteğe bağlı olarak kapsamına almaktadır.

Hasar ihbarlarınızı olayın gerçekleştiği an itibariyle en geç 5 gün içerisinde sigorta şirketinize, acentelerine ya da bölge müdürlüklerine yapabilirsiniz.

Bu bilgiler sana özel teklif hazırlayabilmemiz için gereklidir.  Anlaşmalı Sigorta Şirketlerimiz
  SIKÇA SORULAN SORULAR

  Bu sigorta, poliçede belirtilen şartlar dahilinde sigortalının iradesi dışında maruz kalacağı ani ve beklenmedik kazalar sonucu ölmesi veya bedeni bir arızaya maruz kalması sonucu güvence sağlamaktadır.

  Ferdi kaza sigortası Türkiye sınırları dışında da geçerlidir.

  Deprem, sel, yanardağ püskürmeleri ve yer kayması halleri, sigortadan hariçtir. Ancak ek sözleşme ile teminata dahil edilebilir.

  Sigortalının yaş ve meslek gibi belirli özellikleri göz önünde tutularak prim belirlenir. Poliçe gereğince ödenecek olan tazminatın miktarı, poliçe aşamasında taraflar arasında uzlaşma ile belirlenir.

  Aşağıda belirtilen vefat ve daimî maluliyet teminatlarına ek olarak, gündelik tazminat ve tedavi masrafları teminatlarının biri veya her ikisi verilebilir.
  A- Vefat Teminatı 
  Poliçede temin edilen bir kaza, sigortalının derhal ya da kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.
  B- Daimî Maluliyet Teminatı
  Poliçede temin edilen bir kaza, sigortalının derhal ya da kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimî surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimî maluliyetin kat’i surette tespitini müteakip, daimî maluliyet sigorta bedeli poliçede yer alan oranlar dahilinde, sigortalıya ödenir.
  C- Gündelik Tazminat
  Sigortalı, kaza neticesinde geçici çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir. Bu tazminat, tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar ödenir ve bu süre 200 günü geçmez.
  D- Tedavi Masrafları Teminatı
  Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca belirtilmesi şartı ile sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında belirtilen tedavi masraflarını poliçede teminat için tespit olunan tutara kadar öder.

  Sigorta tazminatı, poliçede belirtilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

  İlgili sigorta poliçesi ile ilgili tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz. 444 0 722